Wij zijn de Vereniging Technische Bedrijftakscholen.

Samen werken wij aan een sterkere technische sector in Nederland.

Het plan is periodiek op directieniveau bijeen te komen om kennis te delen, kwaliteitsafspraken na te leven, ideeën en plannen uit te wisselen en eventueel samen krachten te bundelen vanuit de vereniging. Twee keer per jaar wisselen ook de praktijkdocenten informatie uit over o.a. leermiddelen, opleidingsprogramma’s, lesstof, examenopdrachten, kijken bij elkander in de keuken, etc. etc. Dit heeft al zijn nut in de afgelopen jaren bewezen.

1

Goed opgeleide vakkrachten afleveren

Dit geldt zowel kwalitatief als kwantitatief. In het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) voorzien wij in de behoefte aan gekwalificeerd personeel voor de metaal- en elektrotechnische industrie, alsmede voor eventueel andere daarvoor in aanmerking komende bedrijfstakken.

2

Om-, her en bijscholing van personeel

Onze branche is continu in beweging. Nieuwe technieken volgen elkaar in hoog tempo op. Om een toppositie te behouden is het noodzakelijk dat onze docenten en personeel meegroeien met de ontwikkelingen van de industrie.

3

Uniform optreden naar externe partijen

Omdat alle leden dezelfde doelen voor ogen hebben kunnen we veel kracht halen uit een uniforme uitstraling. Zo communiceren we gezamelijk één sterke boodschap, in plaats van meerdere soortgelijken.

ANTON TIJDINK Techniekopleidingen

De Bedrijfstakschool Anton Tijdink is ontstaan vanuit het bedrijfsleven. Een aantal ondernemers heeft 30 jaar geleden de handen ineengeslagen en is zelf gaan opleiden. Inmiddels 30 jaar succesvol in het opleiden van niveau 2 en niveau 3 leerlingen binnen de metaal, met inmiddels ruim 80 lidbedrijven (Allemaal metaalbedrijven in de regio).

De opleiding kent een tweetal varianten: een BBL traject waarbij je in dienst bent van één van de aangesloten lidbedrijven of een BOL traject waarbij je stages loopt bij aangesloten lidbedrijven.

contact@atopleidingen.nl

0315 - 395560

Varsseveldseweg 12
7061 GA Terborg

Detechno

Detechno is een stichting die haar oorsprong vindt in de bedrijfsschool van Ardagh, Veldkamp en IJsseltechnologie en de Stichting Metaal Stedendriehoek. In 2013 is de ingang gezette fusie van de twee stichtingen afgerond.

Detechno is tot op de dag van vandaag in handen van de bedrijven uit de technische branche en dat zal ook altijd zo blijven. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze bedrijven. Deze technische bedrijven hebben veel behoefte aan instroom van goed opgeleide technici. Detechno probeert daar samen met het ROC en het bedrijfsleven aan te voldoen. De praktijkopleiders van Detechno staan dicht bij het bedrijfsleven en hebben hun ervaring opgedaan in de praktijk.

Naast MBO leerlingen verzorgt Detechno Techniekopleidingen ook het om-, her- en bijscholen van werknemers voor de sector.

info@detechno.nl

088 - 0351360

Schonenvaardersstraat 6
7418 CC Deventer

MSO Groningen

De Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen is in 1982 ontstaan uit een initiatief van samenwerkende scheepswerven en toeleverende industrie. De opleiding is in de loop van de jaren verbreed naar andere sectoren in de metaalindustrie. De school is gehuisvestigd in een uitstekend geoutilleerde locatie aan de Duinkerkenstraat in Groningen. De MSO heeft gekwalificeerde praktijkdocenten in dienst. De docenten hebben een langjarige praktijkervaring, opgedaan in diverse bedrijven in de metaalbranche. Zij kennen het vak als geen ander. Het Noorderpoortcollege verzorgt de theorielessen. Zij maken gebruik van de leslokalen in ons opleidingscentrum.

info@mso-groningen.nl

050 - 3603045

Duinkerkenstraat 56-1
9723 BT Groningen

Remo West-Twente

Jouw toekomst is ijzersterk met een opleiding bij REMO West-Twente.

REMO West-Twente staat voor Regionale Elektro en Metaal Opleidingen West-Twente en is gevestigd in Rijssen. Wij zijn een vereniging van verschillende bedrijven uit de omgeving Rijssen die jonge mensen willen opleiden op niveau 2, 3 of 4 in één van de beroepen in de elektrotechniek, installatietechniek, mechatronica of metaal.

REMO heeft drieduizend vierkante meter modern ingerichte onderwijs omgeving. In deze ruimte wordt zowel de praktijk met de daarbij behorende theorie gegeven. In het praktijkcentrum komt de student in aanraking met verschillende machines en materialen. De student leert bij REMO hoe hij met die machines moet omgaan en het bewerken en verwerken van de materialen. Zo ontwikkelt hij inzicht in de mogelijkheden en grenzen op het gebied van een van de technische beroepen. Jouw persoonlijke ontwikkeling neemt daarbij een belangrijke plaats in. De diverse opleidingen bieden een overzicht van de vele aspecten van werken en leren. ′Leren door doen′ staat bij ons centraal.

info@remo-wt.nl

0548 - 515152

Reggesingel 50
7461 AK Rijssen

SMEOT

SMEOT (Stichting Metaal- en Elektro Opleidingen Twente) verzorgt praktijk opleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg op de niveau's 1,2,3 en 4 voor bedrijven in de metaal- en elektrobranche. Zo kunnen bedrijven hun medewerkers laten opleiden in de hoofdvakgebieden:

 • Elektrotechniek
 • Mechatronica
 • Constructietechniek
 • Plaatwerktechniek
 • Verspaningstechniek
Het praktijkgerichte karakter bij SMEOT in de goed geoutilleerde werkplaatsen staat hierbij centraal. De theorielessen, die ook praktijkgericht zijn, worden verzorgd door eigen vakdocenten samen met docenten van het ROC van Twente. Naast de reguliere BBL-opleidingen is SMEOT een goede partner voor een breed scala aan standaard cursussen en gerichte bedrijfscursussen. Maar ook kunnen er maatwerktrajecten afgestemd worden.

info@smeot.nl

074 - 8525888

Sportlaan Driene 2
7552 HA Hengelo

Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant

De Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant kortweg, Vakopleiding Metaal is eind jaren negentig opgericht door het bedrijfsleven en stelt zich tot doel kwalitatieve en praktijkgerichte opleidingen te geven ter ondersteuning van bedrijven in de regio West-Brabant en Zeeland om zodoende perspectief te bieden aan jonge mensen die zich verder willen ontwikkelen binnen deze dynamische bedrijfstak. Tevens is Vakopleiding Metaal zeer sterk in bij- en omscholingstrajecten, geheel op maat gemaakt naar de wensen van zowel werkgever als werknemer.

Zowel werkgevers als werknemers zijn bij de organisatie Vakopleiding Metaal betrokken om samen voor een toekomst te zorgen die perspectief biedt aan jonge mensen om zich verder te ontwikkelen binnen de dynamische bedrijfstak Metaal.

info@vakopleidingmetaal.nl

076 - 5726501

076 - 5726502

Munnikenheiweg 37
4879 NE Etten-Leur

SVMT Tilburg

Een middelbare vakopleiding vóór en mét het bedrijfsleven.

Voor het maken van instrumenten, gereedschappen, machines, stempels en matrijzen, en het onderhouden van machines en het maken van diverse constructies zijn vakmensen nodig. Een tweejarige vakopleiding met salaris? Dan moet je bij ons zijn! Wij zorgen voor een werkgever en je krijgt meteen salaris volgens CAO metaal met een goed vooruitzicht op werk na je opleiding.

info@svmt.nl

013 - 4689140

Stappegoorweg 183a
5022 DD Tilburg

De Techniek Academie

De Techniek Academie is een vereniging van 65 technische bedrijven van de Noord Veluwe en uit Flevoland die nauw samenwerkt met ROC Landstede. Gezamenlijk vinden zij het belangrijk dat er meer studenten voor techniek kiezen, om zo meer technici op de arbeidsmarkt te krijgen.

De Techniek Academie is hét leerwerktraject voor deze regio. Waarbij studenten drie dagen per week bij een bedrijf werkzaam zijn en twee dagen op de academie doorbrengen. De focus ligt op bedrijven en studenten binnen het gebied tussen de 4 grote steden: Apeldoorn, Zwolle, Lelystad en Amersfoort (Lelystad zelf doet ook mee).

Het lesprogramma is ontwikkeld en samengesteld door De Techniek Academie in nauwe samenwerking met ROC Landstede. De Algemeen Vormende vakken en de techniekinstructie (theorie) worden dan ook verzorgd door de docenten van Landstede. De praktijklessen worden verzorgd en begeleid door de praktijkopleiders in dienst van De Techniek Academie. Continu vindt er afstemming plaats tussen de theoriedocenten en praktijkopleiders.

info@detechniekacademie.nl

0341 - 743928

Westeinde 100
3844 DR Harderwijk

Tetrix Techniekopleidingen

Bedrijven uit de technische industrie zijn altijd op zoek naar goed opgeleid technisch personeel. Vanuit deze gedachte is ooit het huidige Tetrix ontstaan, van en voor de bedrijven uit Noord-Holland. Tot op de dag van vandaag zijn deze ondernemingen eigenaar van onze organisatie. Meer dan 200 van hen bieden regelmatig een leerwerkplek aan die voor de leerlingen kan uitmonden in een vaste baan. Ook organisaties als de Koninklijke Metaalunie, FME-CWM en de Kamer van Koophandel staan volledig achter onze opleidingen.

Tetrix heeft drie vestigingen: Heerhugowaard, Den Helder en Zaandam. De vestigingen zijn ingericht met moderne apparatuur. Onze praktijkopleiders en docenten zijn afkomstig uit het bedrijfsleven. Zij verzorgen vaktechnische opleidingen die aansluiten op de behoefte van onze bedrijven. Dit vindt altijd plaats in nauwe samenwerking met de ROC’s in de regio. Deze samenwerking tussen het bedrijfsleven, Tetrix en de ROC’s geeft een unieke beroepsgerichte opleiding waarmee je leert, werkervaring opdoet en zeker bent van een baan!

Naast het opleiden van MBO leerlingen verzorgt Tetrix al vele decennia technische cursussen. Dit doen wij op MBO en MBO+ niveau op gebied van werktuigbouw, elektrotechniek en veiligheid. Al onze instructeurs en docenten zijn afkomstig uit het bedrijfsleven waarbij onze invalshoek altijd gericht is op de behoefte van het bedrijfsleven. Vandaar dat wij naast openinschrijvingen gespecialiseerd zijn in maatwerk- en incompanytrajecten. Tetrix heeft daarvoor ook het CEDEO keurmerk. Cedeo doet dit op basis van klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.

info@tetrixtechniek.nl

Den Helder

den.helder@tetrixtechniek.nl

0223 - 660964

Burg. Ritmeesterweg 31
1784 NV Den Helder

Heerhugowaard

heerhugowaard@tetrixtechniek.nl

072 - 5335587

W.M. Dudokweg 66
1703 DC Heerhugowaard

Zaandam

zaandam@tetrixtechniek.nl

075 - 6165579

Jonkerplantsoen 2c
1508 EE Zaandam

Vakopleiding Techniek

Vakopleiding Techniek is het opleidingencentrum voor uniek vakmanschap. In het krachtenveld tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven bevordert Vakopleiding Techniek de kwaliteit van opleidingen. Ook bevordert zij het vakmanschap in de branches. Vakopleiding Techniek informeert over het onderwijs en de arbeidsmarkt in de branches. En creëert toekomst voor bestaande en nieuwe opleidingen in specialistisch vakmanschap.

Cuijk

cuijk@vakopleidingtechniek.nl

0485 - 320604

het Riet 7
5431 NL Cuijk

Nijmegen

nijmegen@vakopleidingtechniek.nl

024 - 3446500

Streekweg 22
6537 TP Nijmegen

 • Vereniging Technische Bedrijfstakscholen
 • Varsseveldseweg 12
 • 7061 GA Terborg
 • Tel.: 0315 - 39 55 60
 • Fax: 0315 - 39 55 69
 • E-mail: i.roes@atschool.nl